• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS XUÂN DIỆU
 • Nguyễn Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0397216269
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Đức Tính
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915190503
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Anh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Doãn Oánh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0979296477
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Hữu Kỳ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0943769618
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Vương Thị Hoài Thu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915503586
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982348031
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Thị Mỹ Thành
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0949125952
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0986633539
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đặng Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0834103939
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Dương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0348554677
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Sỹ Bình
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0987329833
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: