• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS XUÂN DIỆU
 • Vũ Thị Lệ Thúy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918135267
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915476263
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Huỳnh Điểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Tiến Bình
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912999292
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Lê Na
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0948573408
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Kim Đức
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912862227
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Hữu Danh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0934345474
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0985735218
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Khánh Tùng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0974422608
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: