• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS XUÂN DIỆU
 • Tô Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0976448129
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919950878
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phạm Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915872444
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Võ Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0363279147
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Tú Oanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0983069185
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0949124822
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Thái Hòa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0399705993
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Bùi Thị Việt Phương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0837974639
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Ngô Thị Lương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0389986045
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Võ Thị Anh Nhân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0906156818
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Hồ Thị Trâm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0967482505
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0949124893
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: