HIỆU TRƯỞNG

1.Năm 2003- 2007: Cô Nguyễn Thị Hải Lý (Hiện là Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Tĩnh)
2.Năm 2007- 2012 : Cô Nguyễn Thị Hường ( Hiện là Trưởng phòng GD-ĐT Can Lộc)

3.Năm 2012 - 2017: Thầy Đặng Quang Huy (Hiện là hiệu trưởng trường THCS Gia Hanh)

4.Năm 2017 - 2020: Cô Lê Thị Nguyệt Hoa (Hiện là tổ trưởng chuyên môn phòng  GD - ĐT Can Lộc)
5.Từ 8/2020: Cô Lê Thị Thanh Hải.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1.Thầy giáo Nguyễn Quang Quýnh: Từ năm 2003

2.Cô giáo Trần Thị Thúy

3.Cô giáo Lê Thị Nguyệt Hoa

4.Thầy giáo Lê Văn Ngọc