• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS XUÂN DIỆU
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023 - TRƯỜNG THCS XUÂN DIỆU

     

UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG THCS XUÂN DIỆU
 
Số: 88/KH-THCS
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Can Lộc, ngày 25 tháng 5 năm 2022

                                                     

             KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2022-2023

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Bộ Giáo dục và Đào ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông;

Căn cứ Chiến lược phát triển trường THCS Xuân Diệu giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 1818/KH-UBND ngày 23/5/2022 của UBND huyện Can Lộc về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Can Lộc;

Căn cứ Hướng dẫn số 141/PGDĐT về công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2022-2023.

Trường THCS Xuân Diệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2022-2023 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan và thuận lợi đối với học sinh và cha mẹ học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 2. Phát huy cao nhất điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện có của nhà trường.

3. Thực hiện nhiệm vụ chung nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, giữ vững chất lượng học sinh giỏi tỉnh của huyện.

 4. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh.

5. Căn cứ vào chỉ tiêu được giao và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường tuyển đủ số lượng học sinh.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh

Là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có độ tuổi được quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Phương thức tuyển sinh

Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số lớp: 4

- Số học sinh: 120

III. HỒ SƠ, LỆ PHÍ TUYỂN SINH

1. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 trường THCS Xuân Diệu;

- Bản chính học bạ Tiểu học, giấy chứng nhận HTCT Tiểu học;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

2. Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của hội đồng nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh.

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

- Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cuối lớp 5 các môn học Toán, Tiếng Việt đạt từ 8,0 điểm trở lên; đạt về năng lực và phẩm chất;

- Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực học sinh, cụ thể:

+ Học sinh tham gia xét tuyển làm 01 bài kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh); năng lực tính toán theo yêu cầu của chương trình giáo dục Tiểu học hiện hành.

+ Thời gian làm bài: 60 phút

+ Hình thức: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận

+ Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 20, lấy đến 2 chữ số thập phân;

- Điểm xét tuyển: Là tổng điểm kết quả kiểm tra cuối năm lớp 5 của hai môn Toán, Tiếng Việt (hệ số 1) và điểm kiểm tra đánh giá năng lực (hệ số 2).

V. THỜI GIAN TUYỂN SINH

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

26/5/2022

Thông báo kế hoach tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023

 

02-08/6/2022

Các trường Tiểu học chuyển hồ sơ, danh sách học sinh dự tuyển về trường THCS Xuân Diệu

Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 7.

15/6/2022

Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh

Tại trường THCS Xuân Diệu

22/6/2022

Hội đồng tuyển sinh lớp 6 trường THCS Xuân Diệu tổ chức xét tuyển.

 

24/6/2022

Duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 tại Phòng Giáo dục.

 

25/6/2022

Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2022-2023.

- Niêm yết tại Bảng tin trường;

- Đăng Website:

thcsxuandieu.canloc.edu.vn

  
  Nơi nhận:
   - Phòng GD&ĐT (để b/c)
   - Trường TH;
   - CBGV;
   - Website: thcsxuandieu.canloc,edu.vn
   - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Hải

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trường THCS Xuân Diệu
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết