01:02 ICT Thứ năm, 20/06/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 24

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1818

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 117431

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học » Thời khoá biểu

Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11

Thời khóa biểu học kì 2

Thứ hai - 19/01/2015 08:53
TRƯỜNG THCS XUÂN DIỆU THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4- ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2015    
                                       
Thứ Lớp/ Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D Người nghỉ  
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Thầy Ngọc  
  2 Anh - Tùng Địa-T.Oanh AN-Thúy Lí-Thanh Anh-Danh Sử-Chuyên Toán-Đức TD-Tuấn Anh-Hồng Văn-Thảo Toán- L.Anh MT-Điểu Anh-K.Đức Văn-Phượng Toán-Tính Hóa- Hùng    
2 3 Văn-Lương Toán-Dũng Anh - Tùng CN-Nhung Toán-Đức AN-Thúy TD-Tuấn Anh-Danh Toán-Tính Lí-Kỳ GD-Oanh Văn-Thảo Hóa- Hùng Anh-K.Đức Văn-Phượng Sử-Chuyên Cô Xoan  
  4 Toán-Dũng Anh - Tùng Địa-T.Oanh Văn-Lương TD-Tuấn Toán-Đức Văn-Thủy Địa-Hảo Lí-Kỳ Toán- L.Anh Văn-Thảo Anh-Hồng Toán-Tính Toán-Yến Lí-Thanh Văn- Nhân    
  5 Địa-T.Oanh Văn-Lương Lí-Thanh Anh-Tùng Địa-Hảo Văn-Thủy Anh-Danh CN-Dũng AN-Thúy Anh-Hồng Lí-Kỳ Toán- L.Anh Văn- Nhân Hóa-Nhung Sử-Chuyên Toán-Yến Cô Xuân  
                                       
  1 Anh - Tùng Sử - B.Hoa TD-Xuân Toán-Thảo MT-Điểu Tin- Dương Sinh-Hùng Sử-Chuyên Hóa-Nhung Toán-L.Anh Hóa-Ngọc Lí-Kỳ Địa-T.Oanh TD-Tuấn Văn-Phượng Anh-K.Đức Thầy Bình  
  2 CN-Nhung Tin- Dương Sử - B.Hoa TD-Xuân Sinh-Hùng Anh-Danh Toán-Đức Toán-Thảo Địa- T.Oanh Hóa-Ngọc CN-Oánh Toán- L.Anh Văn- Nhân Văn-Phượng TD-Tuấn Sinh-Bình Cô Dương  
3 3 Toán-Dũng TD-Xuân Anh - Tùng MT-Điểu CN - Oánh Toán-Đức GD-Dung Anh-Danh Anh-Hồng AN-Thúy Địa-Hảo Hóa-Ngọc Văn- Nhân Anh-K.Đức Sinh-Bình Hóa- Hùng C.Yến, C.Lương  
  4 AN-Thúy Toán-Dũng Toán-Thảo Sử - B.Hoa GD-Dung CN - Oánh MT-Điểu Tin- Dương Văn-Thủy Địa-Hảo TD-Xuân Anh-Hồng Hóa- Hùng Sinh-Bình Hóa-Nhung Văn- Nhân Cô Liên  
  5 Sử - B.Hoa CN-Nhung Văn-N.Hoa AN-Thúy Anh-Danh MT-Điểu Tin- Dương Văn-Dung Văn-Thủy CN-Oánh Sinh-Bình Địa-Hảo         Cô Tr. Thảo  
                                    Thầy Oánh  
  1 Đội Đội Đội Đội Đội Đội Đội Đội Đội Đội Đội Đội Đội Đội Đội Đội Cô Nhung  
  2 Văn-Lương TD-Xuân Sinh-Ngọc Anh - Tùng Tin-Dương TD-Tuấn Văn-Thủy Anh-Danh Sinh_Hùng Anh-Hồng Văn-Thảo Sinh-Bình Anh-K.Đức Lí-Thanh Sử-Chuyên Toán-Yến Cô B.Hoa  
4 3 Sinh-Ngọc Anh-Tùng TD-Xuân Địa-T.Oanh TD-Tuấn Anh-Danh Toán-Đức Tin-Dương Văn-Thủy Toán-L.Anh Sinh-Bình Văn-Thảo Toán-Tính Văn-Phượng Anh-K.Đức Sử-Chuyên Cô Nhân  
  4 TD-Xuân Sinh-Ngọc Văn-N.Hoa Văn-Lương Toán-Đức Tin- Dương Sử - B.Hoa Sinh_Hùng Toán-Tính GD-Thảo Toán-L.Anh GD-Oanh GD-Nhân Toán-Yến Văn-Phượng TD-Tuấn Cô.Thái Thảo  
  5 Anh - Tùng Văn-Lương Tin- Dương Sinh-Ngọc Sử - B.Hoa Văn-Thủy Sinh_Hùng Sử-Chuyên Địa- T.Oanh Địa-Hảo Anh-Hồng Toán-L.Anh Sinh-Bình GD-Phượng Toán-Tính GD-Nhân Oánh  
                                       
  1 Lí-Kỳ Sinh-Ngọc Tin-Dương Văn-Lương Sinh_Hùng CN - Oánh CN-Dũng TD-Tuấn GD-Oanh Sử-B.Hoa Toán-L.Anh TD-Xuân Văn-Nhân Sinh-Bình Toán-Tính Toán-Yến Cô Phượng  
  2 Tin-Dương Toán-Dũng Sinh-Ngọc Văn-Lương Văn-Dung TD-Tuấn Anh-Danh Toán-Thảo Toán-Tính Toán-L.Anh Sử-B.Hoa Văn-Thảo Văn-Nhân Toán-Yến Lí-Thanh Sinh-Bình Cô Nhân  
5 3 Toán-Dũng Lí-Kỳ Toán-Thảo Sinh-Ngọc Văn-Dung GD-Dung TD-Tuấn Địa-Hảo Sử-B.Hoa TD-Xuân AN-Thúy Văn-Thảo Sinh-Bình CN-Oánh Hóa-Nhung Lí-Thanh Cô Oanh  
  4 Sinh-Ngọc Tin-Dương GD-Dung Toán-Thảo Anh-Danh Sinh_Hùng Địa-Hảo CN-Dũng CN- Oánh Văn-Thảo TD-Xuân Sử-B.Hoa Toán-Tính Hóa-Nhung Sinh-Bình Văn-Nhân Cô K.Đức  
  5         CN - Oánh Địa-Hảo Tin-Dương MT-Điểu                 Cô Hồng  
                                    Th. Đức  
  1 Văn-Lương CN-Nhung MT-Điểu Anh - Tùng Sử- B.Hoa Văn-Thủy Toán-Đức AN-Thúy TD-Xuân Anh-Hồng Văn-Thảo Hóa-Ngọc TD-Tuấn Văn-Phượng Toán-Tính Lí-Thanh Cô L.Anh  
  2 Văn-Lương AN-Thúy Anh - Tùng Toán-Thảo Toán-Đức Văn-Thủy Sử-B.Hoa GD-Dung Hóa-Nhung Hóa-Ngọc Văn-Thảo TD-Xuân Lí-Thanh Văn-Phượng TD-Tuấn CN-Oánh    
6 3 MT-Điểu Anh-Tùng CN-Nhung GD-B.Hoa Văn-Dung Địa-Hảo AN-Thúy Toán-Thảo Toán-Tính TD-Xuân Anh-Hồng CN-Oánh Sử-Chuyên Lí-Thanh GD-Phượng Văn-Nhân Thầy Danh  
  4 GD-B.Hoa MT-Điểu Toán-Thảo Tin-Dương Địa-Hảo Toán-Đức Lý-Kì Văn-Dung Văn-Thủy Sinh-Bình Hóa-Ngọc AN-Thúy Toán-Tính Sử-Chuyên CN-Oánh Văn-Nhân Th. Dũng  
  5         Tin-Dương Sử- Chuyên Địa-Hảo Lý-Kì                 Thầy Hùng  
                                       
  1 TD-Xuân GD-Dung CN-Nhung Toán-Thảo Lý-Kì Toán-Đức Văn-Thủy Sinh_Hùng MT-Điểu Văn-Thảo Anh-Hồng Sinh-Bình CN-Oánh TD-Tuấn Địa-T.Oanh Toán-Yến Cô V.Hảo  
  2 Toán-Dũng Văn-Lương Văn-N.Hoa Tin-Dương Văn-Dung Anh-Danh Văn-Thủy Toán-Thảo TD-Xuân Văn-Thảo MT-Điểu Anh-Hồng Lí-Thanh Sử-Chuyên Văn-Phượng TD-Tuấn Thầy Tùng  
7 3 CN-Nhung Văn-Lương Văn-N.Hoa TD-Xuân Toán-Đức Sinh_Hùng CN-Dũng Văn-Dung Anh-Hồng MT-Điểu Toán- L.Anh Địa-Hảo TD-Tuấn Địa-T.Oanh Văn-Phượng Anh-K.Đức Cô Thúy  
  4 Tin-Dương Toán-Dũng Toán-Thảo CN-Nhung AN-Thúy Lý-Kì Anh-Danh Văn-Dung Sinh_Hùng Sinh-Bình Địa- Hảo Toán Sử-Chuyên Toán-Yến Anh-K.Đức Địa-T.Oanh Thầy Điểu  
  5 SHL-Dũng SHL- SHL SHL-Lương SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL    
                                       
                                       
                         
                                       

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE