23:52 ICT Thứ tư, 19/06/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 101

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1789

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 117402

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học » Thời khoá biểu

Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11

Thời khóa biểu số 5

Thứ ba - 06/11/2018 10:32
  
TRƯỜNG THCS XUÂN DIỆU THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KY I SỐ 5 (từ ngày 5/11 năm 2018)    
                                       
Thứ Lớp/ Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D    
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ    
  2 Tin- Dương Anh- Na Văn- Thảo Văn- Lương Toán- Dũng Văn- Thủy Anh- Danh TD- Bình Toán- L.Anh Văn- Hiền MT-  Ngân Văn- Nhân Anh- Đức Văn- Nga Toán- Thành Toán- Yến    
2 3 Văn - Lương Sử- phương Lý- Kỳ Sử- Hiền Anh- Danh Sinh- Thu TD- Bình Toán- Thành GD- Phương Toán- L.Anh Văn Nhân Anh- Tùng Lý- thanh Anh- Đức Văn- Trâm MT- Ngân    
  4 GD- Nga Tin- Dương Anh- Na Lý- Kỳ Văn- Nhân TD- Bình Sinh- Thu Văn -Thủy Văn Hiền Anh- Tùng Sử- Chuyên Toán- Yến Địa- Oanh Lý- Thanh CN- Oánh Văn- Trâm    
  5 Toán- L.Anh Văn - Thảo Tin- Dương GD- Phương sử phượng Anh- Danh Văn- Thủy Sinh- Thu Anh- Tùng Địa- Hảo Toán- Yến Sử Chuyên Văn- Nga CN- Oánh Địa- Oanh Lý- Thanh    
                                       
  1 Toán- L. Anh TD- Xuân Văn- Thảo Anh- Na TD- Bình Toán- Dũng Văn- Thủy Lý- Thanh Sinh- Thu AN- Thúy Toán- Yến Văn- Nhân Văn- Nga Hóa- Nhung Địa- Oanh Văn- Trâm    
  2 TD - Xuân Toán- Thảo Văn- Thảo ÂN- Thúy Toán- Dũng Tin- Dương Văn- Thủy Anh- Danh Hóa- Nhung Toán- L. Anh Sinh- Thu Văn- Nhân TD- Bình Địa- Oanh Sử Chuyên Văn- Trâm    
3 3 MT- Điểu Sinh- Bình TD- Xuân Sinh- Nhung Anh- Danh Sử- Phượng Tin- Dương GD- Phương Toán- L,Anh CN- Oánh ÂN- Thúy Địa- Hảo Toán- Tính TD- Bình Lý- Thanh Toán- Yến    
  4 Sinh- Bình Anh- Na Toán- Thảo TD- Xuân Tin- Dương Lý- Thanh Toán-  Tính Địa- Hảo Anh- Tùng Sinh- Thu CN- Oánh Toán- Yến AN-Thúy Sử- Chuyên MT Ngân Địa- Oanh    
  5 Anh-Na CN- Dũng Sinh- Bình Toán- Thảo Sử- Phượng Anh- Danh Địa- Hảo Tin- Dương Sử- Chuyên MT- Ngân Anh- Tùng Sinh- Thu CN- Oánh Toán- Tính GD- Phương AN    
                                       
  1 Tin- Dương Văn- Thảo Toán- Thảo Văn- Lương Toán- Dũng Địa- Hảo CN- Oánh Văn- Thủy TD- Xuân Lý- Kỳ Sử- Chuyên Văn- Nhân Văn- Nga GD- Phương Anh- Đức TD- Bình    
  2 Sinh- Bình Văn- Thảo Tin- Dương Văn- Lương Văn- Nhân GD- Phương Toán-Tính Văn- Thủy Lý- Kỳ TD- Xuân Toán- Yến Sinh - Thu Sử- Chuyên Văn- Hoa Toán- Thành Anh- Đức    
4 3 Lý- Kỳ Tin- Dương Sinh- Bình Toán- Thảo Văn- Nhân Sử- Phượng TD- Bình Anh- Danh Anh- Tùng Sinh- Thu TD- Xuân CN Oánh Toán-Tính Văn- Hoa AN Toán- Yến    
  4 Sử - Phượng Toán- Thảo ÂN- Thúy Tin- Dương Sinh- Thu Toán- Dũng Anh- Danh Toán- Thành CN- Oánh Anh- Tùng Địa- Hảo GD- Phương Sinh- Bình Toán- Tính TD- Bình Sử- Chuyên    
  5                         GD- Phương ÂN- Thúy        
  1 CN Thành GD Thao Anh- Na CN- Kỳ Anh- Danh TD- Bình MT- Điểu Sử- Lương Toán- L.Anh Văn- Hiền Văn- Nhân TD- Xuân Lý- Thanh Anh- Đức Văn- Trâm CN- Oánh    
  2 Văn_ Lương Toán- Thảo Văn- Thảo TD- Xuân TD- Bình CN- Oánh AN- Thúy Anh- Danh Văn- Hiền Hóa- Nhung Văn- Nhân MT Ngân Anh- Đức Sinh- Bình Văn- Trâm GD- Phương    
5 3 Văn_ Lương Văn- Thảo TD- Xuân Anh- Na Sinh- Thu MT- Điểu Toán- tính Địa-Hảo CN- Oánh Sử- Chuyên Anh- Tùng AN- Thúy TD- Bình Lý- Thanh Toán- Thành Hóa- Nhung    
  4 Địa- Oanh Anh- Na CN- Kỳ Toán- Thảo CN- Oánh Văn- Thủy Địa- Hảo TD- Bình Sinh- Thu Anh- Tùng GD- Phương Sử- Chuyên Hóa- Nhung Toán- Tính Lý- Thanh Sinh- Bình    
  5         Địa- Hảo Văn- Thủy Sử- Thúy MT- Điểu AN-Thúy GD- Phương Sinh- Thu Anh- Tùng Toán-Tính Hóa- Nhung Sinh- Bình Địa- Oanh    
                                       
  1 CN- Thành TD- Xuân MT- Điểu Địa- Oanh AN- Thúy Tin - Dương Sử- Thúy CN- Oánh Sử Chuyên Toán- L.Anh Toán- Yến Lý- Kỳ Hóa- Nhung Văn- Nga TD- Bình Anh- Đức    
  2 Toán- L. Anh Địa- Oanh Toán- Thảo Tin- Dương Địa- Hảo AN- Thúy GD- Phuong Sinh-Thu TD- Xuân Sử- Chuyên CN- Oánh Toán- Yến MT- Ngân TD- Bình Anh- Đức Sinh- Bình    
6 3 TD-Xuân Toán- Thảo Địa - Oanh Anh- Na Tin- Dương Địa- Hảo Lý- Thanh ÂN-Thúy MT- Ngân Văn- Hiền Lý- Kỳ CN- Oánh Sinh- Bình Anh- Đức Hóa- Nhung Văn- Trâm    
  4 AN - Thúy CN- Dũng GD- Phương Văn- Luong Lý- Thanh Sinh- Thu Tin- Dương Toán- Thành Hóa- Nhung Văn- Hiền Anh- Tùng Hóa- Ngọc Địa- Oanh Sinh- Bình Văn - Trâm TD- Bình    
  5 Anh- Na AN-Thúy Sử Hiền Sinh- Nhung GD- Phuong Toán- Dũng Sinh- Thu Tin - Dương Địa- Hảo CN- Oánh Hóa- Ngọc Anh- Tùng Toán- Tính MT- Ngân Toán- thành Lý- Thanh    
                                       
  1 Anh- Na MT- Điểu CN- Kỳ Toán- Thảo Văn- Nhân Toán- Dũng Toán- Tính Văn- Thủy Văn- Hiền Toán- L.Anh TD- Xuân Hóa- Ngọc Văn- Nga Địa- Oanh Sinh- Bình Hóa- Nhung    
  2 Toán- L.Anh Sinh- Binh Toán- Thảo CN- Kỳ MT- Điểu Anh- Danh Văn- Thủy Sử- Lương Văn- Hiền TD- Xuân Hóa- Ngọc Toán- Yến Văn- Nga Toán- Tính Hóa- Nhung Văn- Trâm    
7 3 Văn- Luong Lý- Kì Anh- Na MT- Điểu Toán- Dũng Văn- Thủy Anh- Danh Toán- Thành Toán- L.Anh Hóa- Nhung Văn- Nhân TD- Xuân Anh- Đức Văn- Nga Văn Trâm Toán- Yến    
  4 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL    
                                       
                                       
     
                                       
                                       
                                       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE